Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Deze afdeling brengt jaarlijks twee adviezen uit: in maart een advies over het begrotingstraject van de gezamenlijke overheid voor de komende drie jaar; in juni/juli een advies over de evaluatie van de naleving van de verbintenissen aangegaan door de verschillende overheidsgeledingen...

  • Door de wet "tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds" werd binnen de Hoge Raad van Financiën een "Studiecommissie voor de Vergrijzing" opgericht...