Overslaan en naar de inhoud gaan
  • De Commissie heeft als opdracht het opstellen van verslagen en adviezen rond de evolutie, de behoeften, de uitvoering en de gevolgen van overheidsinvesteringen in België onder meer om de Minister bevoegd voor Economie, de Minister bevoegd voor Financiën en de Minister bevoegd voor Begroting bij te s..

  • Deze afdeling brengt jaarlijks twee adviezen uit: in maart een advies over het begrotingstraject van de gezamenlijke overheid voor de komende drie jaar; in juni/juli een advies over de evaluatie van de naleving van de verbintenissen aangegaan door de verschillende overheidsgeledingen...

  • Door de wet "tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds" werd binnen de Hoge Raad van Financiën een "Studiecommissie voor de Vergrijzing" opgericht...